dimarts, 16 d’abril de 2013

Eleccions dels tallers de Sant Jordi


 Tot l'alumnat de 4t a la celebració de la festa de Sant Jordi farà el mateix horari. A les 8 estarà a l'aula de la seva tutoria i de 8'15 a 9'30 assistirà a l'acte literari, de 9'45 a 11'30 participarà als tallers i d'11'30 a 13'15 tindrà un munt d'activitats lliures al pati.

Tot l'alumnat que va al viatge de final de curs haurà de passar durant un moment del dia per la zona de venda de roses i polseres. Trobareu al suro del passadís de 4t un llistat d'aquest alumnat amb les hores en què haurà d'estar en aquesta zona.

Pel que fa als tallers de la segona franja contesteu aquest qüestionari per saber quines són les vostres preferències. Per poder-lo emplenar caldrà que feu servir els vostre usuari i contrasenya del correu.

dilluns, 15 d’abril de 2013

Documentació per al viatge d'estudis de final de curs

La documentació necessària per a la realització del viatge d'estudis de final de curs és la següent:

1. Per a l'alumnat amb nacionalitat de l'estat espanyol:
a) DNI o Passaport vigent per a les dates del viatge (8 a 14 de juny)
b) Autorització paterna per realitzar viatges a l'estranger. (Cal que un dels tutors/es legals acudeixi a la comissaria dels Mossos d'Esquadra o de la Policia Nacional amb els DNIs o passaports originals i el llibre de família).
c) Targeta Sanitària Europea o document equivalent (Antic E111). Es pot sol·licitar al carrer Tres Creus de Sabadell amb la Targeta de la SS ordinària. 
2. Per a l'alumnat amb nacionalitats de la resta de la Unió Europea:
a) Passaport vigent per a les dates del viatge (8 a 14 de juny).
b) Targeta Sanitària Europea o document equivalent (Antic E111). Es pot sol·licitar al carrer Tres Creus de Sabadell amb la Targeta de la SS ordinària.
3. Per a l'alumnat amb altres nacionalitats:
a) Passaport vigent per a les dates del viatge (8 a 14 de juny).
b) Permís de residència vigent per a les dates del viatge (8 a 14 de juny).
c) Documentació que l'embaixada del país pugui sol·licitar. 
d) Targeta Sanitària Europea o document equivalent (Antic E111). Es pot sol·licitar al carrer Tres Creus de Sabadell amb la Targeta de la SS ordinària.

Recordem també que abans del 8 de maig caldrà fer l'últim pagament. La quantitat d'aquest últim pagament (al voltant de 150€) es comunicarà després de la festa de Sant Jordi.