divendres, 27 de gener de 2012

DENIP 2012

Aquest dilluns 30 és el DENIP (dia internacional de la pau i la no violència). Celebrarem un petit acte al pati de l'institut, cantant la cançó "Imagine" de John Lennon. Aquí tens la lletra i un video per a practicar una mica:

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace...
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world...

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one


dimarts, 24 de gener de 2012

Informes de PDA


Entre el 24 i el 26 de gener l'alumnat rebrà un informe resum de les PDAs del professorat.

Amb aquest document s'informa a les famílies i als mateixos alumnes sobre les faltes d'assistència, els retards, la presentació o no dels deures i les possibles faltes de comportament.

Caldrà retornar signat per les famílies només aquest primer informe, i els següents, que tindran un periodicitat quinzenal, no es retornaran tot i que s'avisarà a les famílies del seu lliurament per SMS i a través del blog.

Xerrada de l'ACAPS


Aquest dimarts 24 de gener a la tarda tot l'alumnat de 3r ESO assitirà a la xerrada de l'ACAPS (Associacions Catalanes Amigues del Poble Sahrauí) És una activitat inclosa en el Pla d'Acció Tutorial d'aquest trimestre que té com a tema central la solidaritat.
Els grups 3A i 3B assistiran de 15'30h a 16'30h a la D3/D4 i els grups 3C, 3D i 3E de 16'30h a 17'30h també a la D3/D4.

dilluns, 23 de gener de 2012

XXXII CONCURS LITERARI JOAN OLIVER 2012


Penseu en un text original en prosa o poesia i presenteu-lo al XXXII concurs literari JOAN OLIVER.

Si hi esteu interessats, parleu amb el vostre professor/a de llengua catalana.

Podeu llegir les bases del concurs al blog del nivell, al tauler d'anuncis de la biblioteca o a l'enllaç:

http://www.sabadell.cat/fitxes/tramits/tramit_178.htm

La presentació de treballs finalitza el divendres 17 de febrer.

dimarts, 10 de gener de 2012

III Concurs d'imatges solidàries (2012) de Mans Unides

BASES DEL CONCURS


OBJECTIU
Sensibilitzar els joves de Sabadell i comarca respecte de la precària situació dels països subdesenvolupats, a través de la campanya anual de Mans Unides, i posant al seu abast un element de participació àgil i formatiu.
 PARTICIPANTS
• Nois i noies del Vallès Occidental que cursin algun dels quatre cursos d’ESO.
• La participació serà individual, i cada participant només podrà presentar un sol treball.
TREBALLS
• Els treballs versaran sobre l’objectiu de la campanya de Mans Unides 2012: “L A SALUT, DRET DE T OTS: A CTUA! ” i seran la combinació d’una fotografia i d’un text com a “peu de foto”.
• Tant la fotografia com el text podran ser originals del participant o extrets d’una font externa. En aquest cas caldrà esmentar la seva procedència.
• El text estarà relacionat amb la foto i no podrà ser superior a 50 paraules, podent ser redactat en català o castellà.
• Els treballs hauran ser presentats en un full DIN A4 en una sola cara i encapçalats i identificats per un lema.
PRESENTACIÓ
Entre els dies 13 i 29 de febrer de 2012 al domicili de Mans Unides: c/ Sant Joan, 20 – Sabadell (dilluns a divendres de 6 a 8 del vespre). En un sobre gran que contindrà:
• El full DIN A4 del treball degudament identificat amb el seu lema.
• La fitxa adjunta indicant les dades del o de la participant. A l’exterior del sobre gran caldrà indicar el lema del treball.
JURAT
El Jurat, que estarà format per persones qualificades del món de la imatge i de les lletres, així com per representants de Mans Unides, valorarà la qualitat de la imatge i del text, la seva vinculació entre si i, particularment, la seva relació amb l’objectiu de la campanya 2012: “LA SALUT, DRET DE TOTS: ACTUA!”. El seu veredicte serà inapel·lable.
PREMIS
Hi haurà tres premis.
PRIMER PREMI:
– Diploma acreditatiu.
– Val de la Llar del Llibre per un valor de 100 euros.
– Val de Manual Color per un valor de 100 euros.
SEGON PREMI:
– Diploma acreditatiu.
– Val de la Llar del Llibre per un valor de 75 euros.
– Val de Manual Color per un valor de 75 euros.
TERCER PREMI:
– Diploma acreditatiu.
– Val de la Llar del Llibre per un valor de 50 euros.
– Val de Manual Color per un valor de 50 euros.
El Jurat podrà també concedir accèssits o declarar desert algún dels premis.
Els premis es lliuraràn durant el mes de març en un acte que s’anunciarà oportunament.

CAMPANYA MANS UNIDES 2012
El motiu de la campanya de Mans Unides 2012 és: “LA SALUT, DRET DE TOTS: ACTUA!”, que posa l’èmfasi en la Salut com a un dels drets essencials de la persona i base indispensable per el progrés dels pobles subdesenvolupats. La salut és un dels eixos fonamentals de l’actuació de Mans Unides.

dilluns, 9 de gener de 2012

Premi sambori
Ja podeu fer les vostres narracions per presentar-les al Premi Sambori Òmnium 2012.
Si hi esteu interessats/des, podeu llegir les bases i parleu amb el vostre professor/a de llengua catalana.
Les bases les podeu trobar al tauler d'anuncis de la biblioteca, de les vostres classes o a l'enllaç:www.sambori.omnium.cat
La presentació de treballs finalitza el divendres 3 de febrer.